Faaliyet Programı

Lisanslı Sporcular

Uluslararası Başarılar

2023 Türkiye Sıralaması

Faaliyet Programı

Lisanslı Sporcular

Uluslararası Başarılar

2023 Türkiye Sıralaması

TOF Portal

TOF Akademi

  Pazartesi, Ekim 2, 2023

  2. Kademe Antrenörlük Kursu Duyurusu

   1. Kademe Okçuluk Antrenör Kursu 08-23 Nisan 2019 tarihleri arasında Meltem Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı No:12 (Grida City Hotel Arka Bahçe Alanı) Antalya’da yapılacaktır.

  Başvuru Şartları

  1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak
  2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile malul olmamak
  3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasını seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar ile tecil edilmiş hükümler dışında 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanım, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama, kaçakçılık ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.
  4. 18 yaşını doldurmuş olmak.
  5. 01.1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan fazla ve / veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
  6. Başvuruların fazla olması halinde yukarıdaki koşulların yanında sırasıyla; Okçuluk braşında Milli Sporcu olmak, Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından mezun olacaklar tercih sebebi olacaktır.
  7. Kursa Katılacak olan adaylar Başvuru ve istenilen belgeleri yükleme işlemlerini 22 Mart – 2 Nisan 2019 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar e-devlet üzerinden yapacaklardır. Kurs kayıt sırasında E-devlete yüklenen belgeler kurs yöneticisine teslim edilecektir.
  8. Kurs katılım ücretleri – E devlet sistemine kayıtlar yapıldıktan ve belgeler eksiksiz yüklendikten sonra yatırılacaktır.
  9. Kursa katılım ücreti 3.000.00 TL. Milli Sporcular için ise 1.500.00 TL. dir. Katılım ücreti Garanti Bankası Şube, Atm ve İnternet şubesi kanallarından (Garanti Bankası müşterileri için ; Ödemeler-> Sigorta ve Özel Firma Ödemeleri-> Spor Federasyonları ödemeler ve TC kimlik numaranız ile bu ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası müşterisi değilseniz gişeden aynı adımları takip ederek yatırabilirsiniz). Kesinlikle EFT veya Havale yapılmaması gerekmektedir.
  10. Temel Eğitim Derslerine katılmayacak adaylar muafiyet gösteren belgelerini sisteme yüklemek durumundadırlar. muafiyetle ilgili durumlar; a) Kademeler itibariyle başka bir antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki Okçuluk spor dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar. b) Başka bir spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin Okçuluk spor dalında beş yıl içinde daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulurlar.
  11. Sadece Milli Sporcular Kurs ücretlerini Federasyonumuzun TR 40 0006 2000 7110 0006 2959 17 nolu hesabına yatırmaları ve dekontlarını antrenor@tof.gov.tr göndermeleri ve E-devlet sistemine kayıt etmeleri gerekmektedir.

  Antrenör Yetiştirme Kursuna Katılacaklardan İstenen Belgeler:

  1. Diploma Sureti (noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı)
  2. Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
  3. 4 Adet Vesikalık fotoğraf
  4. Sağlık Raporu
  5. Savcılık iyi hal kağıdı
  6. Nufüs Cüzdanı sureti (Tc. Kimlik No’lu)
  7. Milli Sporcular için Millilik Belgesi
  8. Kademe Temel Çalıştırıcı Belgesi ve an az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair belge.
  9. Eğer varsa Muafiyet Belgesi

  Kurs İşlemleri

  Türkiye Okçuluk Federasyonu

   

   

  spot_img

  Instagram Gündemi

  Diğer Haberler