Online İşlemler

TOF Akademi

Sporcularımız

Uluslararası Başarılarımız

Faaliyet Programı

4 Aralık 2022

  2. Kademe Antrenör Kursu Duyurusu

  1. Kademe Okçuluk Antrenör Kursu 11-26 Temmuz 2018 tarihleri arasında

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Kurupelit Kampüsü

  55100 Kurupelit/Samsun adresinde yapılacaktır.

  Başvuru Şartları

  1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak
  2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile malul olmamak
  3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasını seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar ile tecil edilmiş hükümler dışında 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanım, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama, kaçakçılık ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.
  4. 18 yaşını doldurmuş olmak.
  5. 01.1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan fazla ve / veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
  6. Başvuruların fazla olması halinde yukarıdaki koşulların yanında sırasıyla; Okçuluk braşında Milli Sporcu olmak, Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından mezun olacaklar tercih sebebi olacaktır.
  7. Kursa Katılacak olan adaylar Başvuru ve istenilen belgeleri e-devlet üzerinden 20 – 27 Haziran 2018 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar e-devlet üzerinden yapacaklardır. (Belgeler kurs yöneticisine ayrıca teslim edilecektir)
  8. Kursa katılım ücreti 2.500.00 TL. Milli Sporcular için ise 1.250.00 TL. dir. Katılım ücreti e devlet üzerinden kayıt esnasında verilecek referans numarası ile Garanti Bankası Şube, Atm ve İnternet şubesi kanallarından yatırılabilir. Not: Milli Sporcular 27 Haziran tarihine kadar ücret yatırmayacaklardır, gerekli duyurular için federasyonumuzun internet sitesini takip edebilirsiniz.
  9. 2018 Yılı Antrenör vize ücretinin ödenmiş olaması gerekmektedir.

   

  Antrenör Yetiştirme Kursuna Katılacaklardan İstenen Belgeler:

   

  1. Diploma Sureti (noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı)
  2. Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)
  3. 4 Adet Vesikalık fotoğraf
  4. Sağlık Raporu
  5. Savcılık iyi hal kağıdı
  6. Nufüs Cüzdanı sureti (Tc. Kimlik No’lu)
  7. Milli Spocular için Millilik Belgesi
  8. 1. Kademe Antrenör Belgesi ve an az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair belge.

  Not: Konaklama ve iaşe kursiyerlere aittir.

  Kurs Kayıt işlemleri ile ilgili alt kısımdaki PDF Dosyasına bakınız.

  Ödemeler e-devlet üzerinden verilen referans numarası ile Garanti Bankası Şube, Atm, İnternet Şubesi üzerinden PDF dosyasında anlatıldığı gibi yapılacaktır. Lütfen İban veya Hesap numarası kullanmayınız.

   

  spot_img

  Instagram Gündemi

  Diğer Haberler