2. Kademe Antrenörlük Kursu Katılım Koşulları, Ders Programı, Katılımcı Listesi

by Burak Kahyaoğlu | 9 Ocak 2017 16:32

2.KADEME OKÇULUK ANTRENÖR KURSU 04-19 ŞUBAT 2017 TARİHLERİ ARASINDA OKÇULAR VAKFI KEÇİCİPİRİ MAHALLESİ FATİH SULTAN MİNBERİ SOK. NO: 1 OKMEYDANI İSTANBUL ADRESİNDE YAPILACAKTIR.

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile malul olmamak.

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasını seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar ile tecil edilmiş hükümler dışında, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet suçlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet irtikap, rüşvet hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanım, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.

d) 18 yaşını doldurmuş olmak,

e) 07.01.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

f) Başvuruların fazla olması halinde yukarıdaki koşulların yanında sırayla; Okçuluk branşında Milli Sporcu olmak, Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarında mezun olacaklar tercih sebebi olacaktır.

g) Kursa katılacak olan adaylar Federasyonumuzun Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi nezdinde bulunan TR40 0006 2000 7110 0006 2959 17 iban numaralı hesabına 1.500.00.TL. Milli Sporcular ise 750.00.TL. yatıracaklardır. Dekontu kurs yöneticisine teslim edeceklerdir.

h) Kursa katılacaklar dilekçelerini Federasyonumuzun 0312 310 72 83 nolu faksına gönderebilirler. Son müracaat tarihi 13.01.2017 Cuma günü saat 16:00’dır.

 

Antrenör yetiştirme kursuna katılacaklardan istenen belgeler

a) Dilekçe (açık adresli ve iletişim bilgisi yazılı)

b) Diploma sureti (noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı)

c) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı)

d) 4 Adet vesikalık fotoğraf (sakalsız ve kravatlı)

e) Sağlık raporu (sağlık ocaklarından aslı)

f) Savcılık iyi hal kâğıdı (aslı)

g) Nüfus cüzdanı sureti (TC. Vat. No ve resimli)

h) Milli sporcu olanlar Milli sporcu belgesi getireceklerdir

i) En az 1.Kademe Temel Çalıştırıcı lisansına sahip ve enaz 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair belge.

Not: Konaklama ve iaşe kursiyerlerin kendilerine aittir.Konaklama yapmak isteyen kursiyerler aşağıda belirtilen otele rezervasyon yaptırabilirler.

Rezervasyon Crowne Plaza Hotels Dolapdere Caddesi No: 163 Harbiye,Şişli/İstanbul Tel: 0212 291 60 80 Saat: 09:00-18:00 arası Itır Hanımla görüşebilirler

Türkiye Okçuluk Federasyonu

 

İndirilebilir Belgeler

Yazdırma bilgisi:
  1. 2.KADEME ANTRENOR KURSU Katilimci Listesi İstanbul: https://www.tof.gov.tr/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=gqKCMDrFFkpOk9mD9xqF3mj4h5iF9lAmtuU7uC6rMDY,
  2. 2.KADEME ANTRENÖR KURSU PROGRAMI 2017 İSTANBUL: https://www.tof.gov.tr/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=tYhYgnPU1zQN5ATIS3YHnfzjmXDYUlIMikR1rauy1jk,
  3. 2.KADEME ANTRENOR KURSU KATILIM SARTLARI: https://www.tof.gov.tr/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=aeYsV5hJwpFtsAZe09-ymEKhnBzrz_TdmVkg4eDIUIg,

Source URL: https://www.tof.gov.tr/2-kademe-antrenorluk-kursu-katilim-kosullari-ders-programi-katilimci-listesi/