Faaliyet Programı

Lisanslı Sporcular

Uluslararası Başarılar

2023 Türkiye Sıralaması

Faaliyet Programı

Lisanslı Sporcular

Uluslararası Başarılar

2023 Türkiye Sıralaması

TOF Portal

TOF Akademi

  27 Şubat 2024

  TOHM Hakkında Duyuru

  Duyuru
  Federasyonumuzun Antalya ve Samsun’da bulunan “Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerine”
  (TOHM)” yeni dönem sporcu alımı yapılacaktır.


  Her iki merkezimiz için de yapılacak olan alımlar sırasında dikkate alınacak “Türkiye Okçuluk
  Federasyonu TOHM Sporcu Seçme Kriterleri” ekli dosyada dikkatinize sunulmuştur.


  İlgilenenlerin ekli dosyadaki Türkiye Okçuluk Federasyonu TOHM Sporcu Seçme Kriterlerinin 1.1
  Maddesini sağladıklarını belirten yarışma sonuç belgeleri ile niyet dilekçelerini en geç 09 Eylül
  2022 tarihine kadar Federasyonumuzun tohm@tof.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.


  Başvuru belgeleri incelenerek durumu uygun görülen adaylar Türkiye Okçuluk Federasyonu TOHM
  Seçme Kriterleri 2.1 Maddesi uyarınca yapılacak olan performans testlerine katılmak üzere 17
  Eylül 2022 Cumartesi günü Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde hazır bulunacaklardır.


  1 7 E y l ü l 2022 Cumartesi günü 09:00 – 11:00 v e 1 4 : 0 0 – 1 6 : 0 0 saatleri
  arasında TOHM Aday Sporcularımızın Performans Testleri gerçekleştirilecek ve Türkiye Okçuluk
  Federasyonu TOHM Seçme Kriterlerinin 2.1 Maddesinde belirtilen gereklilikleri sağlayan
  sporcularımızın, Türkiye Okçuluk Federasyonu TOHM Seçme Kriterlerinin 3. Maddesi uyarınca
  da bir engel durumu olmadığını belirten belgeleri ibraz etmesi halinde niyet dilekçelerinde
  belirtmiş oldukları merkezlere kesin kayıt işlemleri yapılacaktır.


  17 Eylül 2022 Cumartesi günü Antalya’da gerçekleştirilecek olan performans testlerine
  katılacak sporcularımızın yol ve konaklama giderleri kendileri tarafından karşılanacak ve her
  hangi bir harcırah ödemesi yapılmayacaktır.

  İlgililere önemle duyurulur.


  Türkiye Okçuluk Federasyonu

  TOHMSeçmeKriterleriV0.2

  spot_img

  Instagram Gündemi

  Diğer Haberler